Regler angående Covid 19

TILLÄGG TILL HYRESAVTAL MED ANLEDNING AV MYNDIGHETSRESTRIKTIONER

Fr.o.m. den 15/7 2021 gäller Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande uthyrning av lokaler för sammankomster.

Numera gäller vid uthyrning av lokaler vid privata fester max 50 personer i lokalerna. Åtföljandet av reglerna åligger hyresgästen

krisinformation.se kan man läsa mer om vad som gäller.

Ev. munskydd åligger hyresgästen att tillhandahålla.

Åby Folkets Hus tillhandahåller handsprit i foajén.

Om vi hjälps åt att uppträda på ett så smittosäkert sätt som möjligt kommer vi med all säkerhet återgå till normala förhållanden i framtiden.

Folkets Hus i Åby följer myndigheternas rekommendationer och anpassar verksamheten för att förhindra smittspridning av Covid-19.