Årsmöte

Åby Folkets Husförening

Årsmötet 2021 kommer att senareläggas pga av smittorisken av Covid 19. Med anledning av detta har vi valt att lägga årsmötet i juni istället så att vi alla kan träffas utomhus. Datumet i juni är ej bestämt ännu men kommer att meddelas i god tid. Det blir då det 88:nde årsmötet sedan föreningens start 1933.

Här kan du läsa föregående årsmötesprotokoll:

2020